"სიმთვრალეში რაღაცები ეჩვენებოდა... გვიან ღამით საწოლში ესროლა" - ვინ იყო ახალგაზრდა ქალი, რომელიც სურამში ქმარმა მოკლა

"სიმთვრალეში რაღაცები ეჩვენებოდა... გვიან ღამით საწოლში ესროლა" - ვინ იყო ახალგაზრდა ქალი, რომელიც სურამში ქმარმა მოკლა

სუ­რამ­ში მომ­ხდარ მკვლე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით ახა­ლი დე­ტა­ლე­ბი ხდე­ბა ცნო­ბი­ლი. რო­გორც ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი AMBEBI.GE-სთან სა­უბ­რი­სას აცხა­დე­ბენ, ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კაცს ი.ქ-ს გარ­ვე­უ­ლი ფსი­ქი­კუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი ჰქონ­და და "სიმ­თვრა­ლე­ში რა­ღა­ცე­ბი ეჩ­ვე­ნე­ბო­და".

მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 35 წლამ­დე მა­მა­კაც­მა ცოლს გვი­ან ღა­მით 03:00 სა­ა­თის­თვის მე­უღ­ლეს სა­წოლ­ში ეს­რო­ლა.

რო­გორც მე­ზობ­ლე­ბი ყვე­ბი­ან, "ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღი­დან რამ­დე­ნი­მე გას­რო­ლის ხმა გა­ი­გეს".

"მათ სამი შვი­ლი ჰყავთ, თუმ­ცა მკვლე­ლო­ბის დროს ბავ­შვე­ბი სახ­ლში არ იყ­ვნენ", - აცხა­დე­ბენ მე­ზობ­ლე­ბი.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ სუ­რამ­ში ქმარ­მა ცოლი წუ­ხელ მოკ­ლა. რო­გორც AMBEBI.GE-ს ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში გა­ნუ­ცხა­დეს, გა­მო­ძი­ე­ბა სსკ-ს 11 პრი­მა 109-ე მუხ­ლის მე­ო­რე ნა­წი­ლის „ვ“ ქვე­პუნ­ქტით და­ი­წყო, და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში ოჯა­ხის წევ­რის მი­მართ გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბას გუ­ლის­ხმობს.

მა­თი­ვე თქმით, ცოლ-ქმარს კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­და, თუმ­ცა მა­მა­კა­ცი "ალ­კოჰოლს ხში­რად სვამ­და".