"ჩემი ინფორმაციით, იაკობ ბრეგვაძე ინახავს ფოტოაპარატს, რომლითაც იღებდა შაქარაშვილის გაუჩინარების დროს" - რას წერს პოლიციელი პატაკში

"ჩემი ინფორმაციით, იაკობ ბრეგვაძე ინახავს ფოტოაპარატს, რომლითაც იღებდა შაქარაშვილის გაუჩინარების დროს" - რას წერს პოლიციელი პატაკში

19 წლის ფეხ­ბურ­თე­ლის გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით ახა­ლი დე­ტა­ლე­ბი ხდე­ბა ცნო­ბი­ლი. კერ­ძოდ, "რა­დიო თა­ვი­სუფ­ლე­ბა" აქ­ვეყ­ნებს, შსს მცხე­თის რა­ი­ო­ნუ­ლი სამ­მარ­თვე­ლოს დე­ტექ­ტი­ვის თა­ნა­შემ­წე-გა­მომ­ძი­ებ­ლის პა­ტაკს, სა­დაც სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვი ვა­რა­უდს გა­მოთ­ქვამს, რომ არაგ­ვის ხე­ო­ბა­ში მომ­ხდა­რი მოწ­მე ფო­ტოგ­რაფ­მა ია­კობ ბრეგ­ვა­ძემ სა­კუ­თა­რი ფო­ტო­ა­პა­რა­ტით გა­და­ი­ღო.

"ჩემს ხელთ არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ია­კობ ბრეგ­ვა­ძე პი­რა­დად ინა­ხავს "სო­ნის" ციფ­რულ ფო­ტო­ა­პა­რატს, რომ­ლი­თაც იგი სუ­რა­თებს იღებ­და 2020 წლის 18 ივ­ნისს, ნა­რეკ­ვა­ვის და­სახ­ლე­ბა­ში მომ­ხდა­რი ძა­ლა­დო­ბი­სა და გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვი­ლის გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბის დროს და იგი აპი­რებს აღ­ნიშ­ნუ­ლი ფო­ტო­ა­პა­რა­ტის გა­ნად­გუ­რე­ბას“, - ნათ­ქვა­მია პა­ტაკ­ში, რო­მე­ლიც 22 ივ­ნისს არის და­წე­რი­ლი და რომ­ლი­თაც გა­მომ­ძი­ე­ბე­ლი მცხე­თის რა­ი­ო­ნუ­ლი სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­რო­სის მო­ად­გი­ლეს რე­ა­გი­რე­ბის­თვის მი­მარ­თავს.

ცნო­ბის­თვის, ია­კობ ბრეგ­ვა­ძე გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვი­ლის საქ­მის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მოწ­მეა. იმ დროს რო­დე­საც მა­გის­ტრალ­ზე მი­მა­ვალ ახალ­გაზ­რდებს თავს და­ესხნენ, გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვილ­მა და რამ­დე­ნი­მე ახალ­გაზ­რდამ, მათ შო­რის ია­კობ­მა გა­და­წყვი­ტეს მათ­გან თავი გაქ­ცე­ვით და­ეღ­წი­ათ.

რო­გორც რამ­დე­ნი­მე დღის წინ "ინ­ტერპრეს­ნი­უ­სის­თვის" მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში ფო­ტოგ­რაფ­მა აღ­ნიშ­ნა, მან თავი იქვე მყოფ მი­ტო­ვე­ბულ შე­ნო­ბას შე­ა­ფა­რა და სწო­რედ ამის შემ­დეგ და­რე­კა პო­ლი­ცი­ა­ში და მომ­ხდა­რის შე­სა­ხებ აც­ნო­ბა.